Veelgestelde vragen

⓪ GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE PARKEERPLAATSEN

① PARKEERPLAATSEN, FIETSEN EN ABONNEMENTEN

CycloParking biedt u fietsparkeerplaatsen aan in verschillende soorten parkings:

Fietsboxen


Grote beveiligde of vrij toegankelijke parkings


B+R kluizen (Bike & Ride) depots in onze P+R-parkings (Park & Ride)

Buurtparkings

Boxen, B+R-kluizen in de P+R-parkings, grote parkings (behalve de zone voor bakfietsen), buurtparkings (behalve de zone voor bakfietsen) bieden plaats aan fietsen met het standaardformaat, dus een fiets van minder dan 2 m lang en maximaal 33 cm breed ter hoogte van de fietszakken en andere toebehoren (uitgezonderd het stuur).

Opmerking: Fietsen van het type ‘longtail’ passen niet in de boxen. U moet zelf controleren of uw fiets de andere gebruikers van de box niet hindert.

Sommige boxen zijn geschikt voor bakfietsen.

Voor fietsen die niet aan deze afmetingen voldoen zijn er speciale parkeerplaatsen beschikbaar in de zones voor bakfietsen, grote parkings en bepaalde buurtparkings (zie de kaart).

Tegenwoordig kunnen fietsen verschillende afmetingen hebben. Win zeker inlichtingen in alvorens u uw abonnement kiest.

Zeer kleine kinderfietsen zijn niet toegelaten op onze parkeerplaatsen.

De fietsparkeerplaatsen zijn bestemd voor mensen die regelmatig de fiets gebruiken als vervoersmiddel en die (minstens eenmaal in een periode van meer dan drie opeenvolgende maanden) echt nood hebben aan een parkeerplaats.

De fietsen moeten minstens eenmaal in een periode van drie opeenvolgende maanden worden gebruikt. Fietsen die niet of slechts zeer zelden worden gebruikt moeten na verwittiging door de gebruiker worden verwijderd.

Er vinden periodieke controles plaats om het gebruik van de parkeerplaatsen te verifiëren. Gebruikers die de parkeerplaatsen niet of slechts heel sporadisch gebruiken, krijgen een verwittiging. Vanaf een tweede verwittiging kan Cycloparking het abonnement stopzetten.

Een abonnement voor een fiets in standaardformaat kost € 15/jaar.

Een abonnement voor een bakfiets kost € 30/jaar.

Een abonnement in de grote parkings (Coovi, Beurs, De Brouckère) kost € 15/jaar voor elk type fiets.

Niet alle parkings hebben hetzelfde toegangssysteem. Bij sommige kan u desgewenst een (gratis) app op uw smartphone of een badge gebruiken. Als u voor een badge kiest, wordt u verzocht een waarborg van € 20 te betalen. Deze zal u worden terugbetaald bij teruggave van de badge (wanneer een abonnement afloopt). In ieder geval zal u bij de aanvraag van een abonnement vernemen met welk toegangssysteem de parking werkt.

Neen, al onze parkings zijn de klok rond bereikbaar (24u/24, 7d/7). De grote parkings Beurs en De Brouckère hebben een nachtingang.

Een abonnement is geldig gedurende een jaar.

Ja, u kan een abonnement krijgen voor uw woonplaats en een ander voor een point of interest (bv. plaats waar u werkt).

② EEN PLAATS AANVRAGEN

Voor een abonnement in een box, een buurtparking of een B+R-kluis (Bike & Ride) in onze P+R-parkings (Park and Ride):

1. Ga naar de website https://cycloparking.brussels/nl/

2. Maak een account aan door op INSCHRIJVING te klikken of meldt u aan.

3. Registreer uw adres. U kan tot drie adressen opgeven met de knop TOEVOEGEN.

  • THUIS – Soms moeten wij een badge met de post opsturen. Geef uw thuisadres op, ongeacht of u al of niet een plaats in uw buurt zoekt.
  • POINT OF INTEREST – Een of twee plaatsen waar u vaak moet zijn (werk, sport, metrohalte op een multimodaal traject enz.).

4. Klik op EEN PLAATS VRAGEN om een parkeerplaats aan te vragen voor een adres dat u hebt opgegeven.

5. Kies het adres en het TYPE fiets waarvoor u een plaats zoekt. Bevestig en het is in orde!

6. U ontvangt voor elke aanvraag een bevestiging via e-mail. Raadpleeg uw aanvragen ook in ‘Mijn account’.

U bent onmiddellijk ingeschreven op de wachtlijst. Ons team neemt contact op zodra er een plaats beschikbaar is.

  • Ook bieden steeds meer particulieren en privébedrijven hun parkeerplaatsen aan via het platform. Ongebruikte ruimtes en garages worden geheel of gedeeltelijk omgevormd tot beveiligde fietsparkings. Zoek op de kaart of er daar waar u een plaats zoekt al parkings beschikbaar zijn.
  • Uw adressen dienen in ieder geval als suggesties voor nieuwe parkeerplaatsen! Ze worden met het oog op toekomstige inplantingen in kaart gebracht.

7. De aanvragen worden op tijdsvolgorde gerangschikt om eventuele wachtlijsten op te stellen. Als u een e-mail ontvangt om u een plaats in een parking aan te bieden, betekent dit dat er een plek vrij is en dat deze voor u is! U kan de € 60 online betalen.

Voor een abonnement in de grote parkings:

1. Ga naar de website : https://cycloparking.brussels/nl/

2. Maak een account aan door op INSCHRIJVING te klikken of meldt u aan.

3. Voer het nummer in van uw MoBIB-kaart – zie het rode kadertje (als u geen kaart hebt, vraag er dan online een aan).

4. Betaal € 30 online. Wij sturen u een bevestigingsmail.

1. Vanuit ‘Mijn account’ kan u leden van uw gezin toevoegen. Let op, u blijft de enige contactpersoon (voor aanvragen, inlogproblemen, abonnementen enz.)
Zeer kleine fietsen zijn niet toegelaten op onze parkeerplaatsen.

2. Geef minstens een naam en voornaam op. De MOBIB-kaart is hier facultatief. Sommige parkings zijn compatibel met MoBIB, en de grote parkings werken er uitsluitend mee.

3. Voeg vervolgens een adres toe om een parkeerplaats aan te vragen. Opgelet! De aanvragen en adressen van de hoofdaccount worden niet automatisch toegevoegd aan de gezinsaccounts.

4. Volg dezelfde stappen als voor uw eigen account: een plaats aanvragen, de aanvragen raadplegen. Zie vraag 8 van de FAQ. U kan uw aanvragen raadplegen door op de desbetreffende gezinsaccount te klikken.

De plaatsen worden toegewezen in functie van de afstand tussen uw woonplaats en de dichtstbijzijnde parkeerplaats (box, buurtparking). Het systeem ordent u binnen een straal van 200 m en op volgorde van inschrijving in de lijst (datum van de aanvraag).

Als er binnen een straal van 200 m geen enkele parkeerplaats is, zoekt het systeem nogmaals binnen een straal van 350 m en ten slotte binnen een van 500 m.

Wij kunnen u helaas geen inschatting geven van de wachttijd voor een plaats. Deze hangt af van de vraag naar fietsparkeerplaatsen in uw buurt.

Cycloparking is actief op gewestelijk niveau en er is geen sprake van een woonstvoorwaarde.

Om het systeem zo rechtvaardig mogelijk te maken berust de toewijzing van een plaats op twee criteria:

1. de tijdsvolgorde van de aanvraag
2. de afstand te voet tussen het adres (of de point of interest) en de parkeerplaats*

* max. 200 m of (als er geen aanvragen zijn) 350 m en ten slotte max. 500 m (zodat geen plaatsen onbenut blijven).

De plaats op de wachtlijst is geen indicatie voor de wachttijd om een parkeerplaats voor uw fiets te krijgen. Er zijn alleen wachtlijsten wanneer een parking vol is, en het valt niet te voorspellen wanneer er plaatsen vrijkomen. Het gebeurt dat een fietser bovenaan een wachtlijst staat en toch zes maanden op een plaats moet wachten, terwijl iemand op de vijfde plaats er na twee weken een heeft (omdat er bijvoorbeeld meerdere plaatsen vrijkomen en/of meerdere fietsers hun aanvraag hebben ingetrokken).

Daarom communiceren wij niet over de wachtlijsten.

Als u denkt dat een parkeerplaats verkeerd of helemaal niet wordt gebruikt, neem dan contact op met ons en wij proberen een oplossing te vinden.

Log zeker regelmatig in op het Cycloparking-platform om te weten te komen welke parkings er nog in uw buurt zijn bijgekomen en welke door onze partners of particulieren ter beschikking zijn gesteld. Let op, deze parkings hanteren soms andere tarieven dan Cycloparking. Neem er rechtstreeks contact mee op via de gegevens die op het platform staan.

Het zijn de overheden (gemeenten, gewest) die bepalen waar er parkeerplaatsen komen.

Wij brengen de adressen van de mensen op de wachtlijst in kaart. Zo weten wij waar er nood is aan fietsparkeerplaatsen. Deze gegevens spelen wij regelmatig door aan de gemeenten. In functie van de vraag, de beschikbare budgetten en de stedenbouwkundige beperkingen van de potentiële locaties planten de overheden nieuwe parkings in. Het kan dus een hele tijd duren tot er een box komt op de plaats die u wenst. En soms komt er helaas geen.

Mensen die vlakbij een pas gezette box wonen, zullen automatisch worden opgenomen op de wachtlijst van deze box.

Zoals vermeld, wijzen wij de plaatsen toe op basis van twee criteria: de afstand tussen de box en de woonplaats (200 m) én de tijdsvolgorde van de aanvraag. Als wij u een plaats kunnen voorstellen, nemen wij opnieuw contact met u op.

Ja, zeker. U mag contact opnemen met de dienst Mobiliteit van uw gemeente en uw behoeften kenbaar maken. Onthoud dat uw adressen (zolang u op de wachtlijst staat) in ieder geval als suggestie dienen voor nieuwe parkeerplaatsen! Ze worden met het oog op toekomstige inplantingen in kaart gebracht.

③ TOEGANG TOT DE PARKEERPLAATSEN

De parkings werken niet allemaal met hetzelfde toegangssysteem. Zodra u een plaats krijgt, zal u vernemen welk systeem u zal moeten gebruiken. Dit betekent meer bepaald:

BADGE : WAARBORG € 20 – Een enkele toegangsbadge per abonnement. Terugbetaling zodra de badge is teruggegeven (wanneer een abonnement afloopt).

AIRKEY-APP : GEEN WAARBORG – Sommige parkings zijn compatibel met de smartphone-app Airkey. U krijgt deze mogelijkheid aangeboden wanneer u een voorstel ontvangt voor een parkeerplaats. U gebruikt uw smartphone om de deur te openen.

MOBIB-KAART: GEEN WAARBORG – Bepaalde parkings en fietsboxen zijn compatibel met uw MoBIB-kaart. U krijgt deze mogelijkheid aangeboden wanneer u een voorstel ontvangt voor een parkeerplaats.

Om veiligheidsredenen is dit jammer genoeg niet mogelijk. Het toegangssysteem tot de parkeerplaats is strikt persoonlijk, ongeacht het soort systeem er wordt gebruikt. Dit met derden delen is ten stelligste verboden.

– Met Badge

Box velo-boxx
Box Belurba

Met de Airkey-app

Box velo-boxx (oude versie)
Box Belurba
Box velo-boxx (nieuwe versie)

Met MoBIB-kaart

Als u geen toegang krijgt tot uw parkeerplaats, bekijk dan eerst de instructievideo over het soort slot dat u moet gebruiken. Lukt het nog steeds niet om toegang te krijgen, neem dan contact met ons op via ons e-mailadres cycloparking@parking.brussels en stuur een foto of een video op van het probleem of telefonisch op het nummer 0800 35 678 van maandag tot vrijdag tussen 8.30 en 13 uur en tussen 14 en 17 uur.

Bij problemen in de grote parkings en de buurtparkings kan u ook de eventuele informatieborden ter plaatse raadplegen.

Bent u drie maanden of langer verhinderd om uw plaats in een parking of een fietsbox te gebruiken? Dan moet u uw plaats ongeacht de reden afstaan.

Dat is een basisregel. Daarmee wordt de plaats die u vrijmaakt snel toegewezen aan de volgende fietser.

In dat geval neemt u contact met ons op en betalen wij het te veel betaalde bedrag terug (en de eventuele waarborg in ruil voor uw badge of ander toegangsmiddel).

U kan uiteraard (opnieuw) een plaats aanvragen voor het gewenste adres als uw situatie is veranderd: ga naar ‘Mijn account/Aanvragen’.

Opmerking: Er vinden periodieke controles plaats om het gebruik van de parkeerplaatsen te verifiëren. Gebruikers die de parkeerplaatsen niet of slechts heel sporadisch gebruiken, krijgen een verwittiging. Vanaf een tweede verwittiging kan Cycloparking het abonnement stopzetten. Fietsen die gekwalificeerd zijn als wrakken, worden systematisch verwijderd!

Help ons en neem contact met ons op als u een ‘verwaarloosde’ fiets ziet!

Ja, maar stel ons eerst de vraag via het e-mailadres cycloparking@parking.brussels en geef ook een reden op. Als u al een regeling hebt getroffen met een abonnee van dezelfde box, vergeet dan niet om de nieuwe nummering van 1 tot 5 naar ons adres cycloparking@parking.brussels door te mailen.

Stel, u bent akkoord gegaan met een plaats in een box die voor u veraf staat. Dan heeft u ook nog de keuze om u op de wachtlijst van een nieuwe box dichterbij te zetten, terwijl u uw actieve aanvraag behoudt. U blijft dan op de wachtlijst staan en u behoudt uw tijdsvolgorde. Als er een plaats vrijkomt en u bij de eerste aanvragers staat, krijgt u er een aangeboden.

Zoals vermeld worden de plaatsen toegewezen in functie van de afstand tussen uw woonplaats en de dichtstbijzijnde parkeerplaats (box, buurtparking). Het systeem ordent u binnen een straal van 200 m en op volgorde van inschrijving in de lijst (datum van de aanvraag).

Als u niet meer op de wachtlijst staat, moet u een nieuwe aanvraag indienen.

④ DIEFSTAL EN BESCHADIGING

Als u vaststelt dat uw parkeerplaats is beschadigd en/of uw fiets is toegetakeld, neem dan onmiddellijk contact op met Cycloparking, via e-mail op het adres cycloparking@parking.brussels of telefonisch op het nummer 0800 35 678 van maandag tot vrijdag tussen 8.30 en 13 uur en tussen 14 en 17 uur.

Als u vaststelt dat uw fiets is verdwenen, neem dan onmiddellijk contact op met Cycloparking, via e-mail op het adres cycloparking@parking.brussels of telefonisch op het nummer 0800 35 678 van maandag tot vrijdag tussen 8.30 en 13 uur en tussen 14 en 17 uur.

In geval van diefstal:

– Doe altijd zo snel mogelijk aangifte bij de politie. U kan een diefstal aangeven op het lokale politiebureau of online via www.police.be.
– Stuur ons een foto en een beschrijving van uw fiets door. Wij gaan op zoek naar getuigen bij de andere gebruikers van de box 
– Raadpleeg de website gevondenfietsen.be
– En is uw fiets geregistreerd op mybike.brussels? Geef hem dan op als ‘gestolen’.

Gevonden fietsen:

De fietsen die fietspunten of gemeentediensten hebben teruggevonden, worden op verschillende websites gezet: www.velosretrouves.be of www.gevondenfietsen.be . Beschrijf uw fiets op deze website en zoek hem op in de beelddatabank van teruggevonden tweewielers.

Best vermeld u er de meest opvallende kenmerken van uw fiets, zodat u hem zo nauwkeurig mogelijk kunt beschrijven. Voorbeelden: merk, model, type, kleur, productienummer, stickers en/of fietsmand… en ook de parkeerplaats waar de fiets is verdwenen.

Om het risico op diefstal te verkleinen raden wij u aan uw fiets te registreren op mybike.brussels, het fietsregistratieplatform van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zodra uw fiets op de website geregistreerd staat, hoeft u enkel nog een sticker te bestellen en die op uw fiets te kleven om hem te identificeren. De sticker is de gemakkelijkste manier om uw fiets te identificeren. In combinatie met een goed fietsslot verkleint u bovendien het risico op diefstal en heling!

⑤ VERLENGING EN TERUGBETALING

Als u uw abonnement hebt betaald met een kredietkaart, wordt dit automatisch verlengd.

Als u met Bancontact hebt betaald, ontvangt u vóór het einde van uw abonnement drie mails om u in staat te stellen, dit te verlengen:

– 14 dagen en 7 dagen vóór de vervaldatum van uw abonnement krijgt u een herinneringsmail om u te waarschuwen dat uw abonnement bijna is afgelopen.

– Op de vervaldag van het abonnement ontvangt u de factuur. U hebt dan zeven dagen om de betaling uit te voeren. Als u de betaling niet uitvoert, stopt uw abonnement en moet u uw plaats vrijmaken. Let op, u kan pas betalen vanaf de vervaldatum van uw abonnement.

Het is niet mogelijk om een terugbetaling te verkrijgen voor de abonnementen op de boxen, buurtparkings en grote parkings.

Zeker. U kan een factuur vragen op het moment dat u uw abonnement betaalt. Deze zal automatisch per e-mail worden verstuurd.

⑥ ONDERHOUD EN BEVEILIGING

De fietsparkings/-boxen zijn bedoeld voor gemeenschappelijk gebruik. Elke abonnee maakt gebruik van een toegangscontrolesysteem: een app, elektronische badge of MOBIB-kaart. Dat betekent echter niet dat er geen risico bestaat op diefstal of vandalisme. Als dit toch gebeurt, verbindt CycloParking zich ertoe passende maatregelen te treffen en de gebruikers van een parkeerplaats getroffen door diefstal of vandalisme, op de hoogte te brengen. Dit gebeurt wel zeer zelden.

Algemeen dient elke fietser te allen tijde zijn fiets (wiel en frame aan een ankerpunt) met een goed slot vast te maken, zoals verklaard door Pro Velo.

Het risico op diefstal of beschadiging is niet gedekt door uw abonnement, vooral omdat de parkings gemeenschappelijke ruimtes zijn.

Informeer uzelf over een fietsverzekering bij GRACQ of Pro Velo.

Enkele tips:

Wij adviseren u uw fiets altijd met een goed fietsslot vast te maken aan een rek.

Om het risico op diefstal te verkleinen raden wij aan uw fiets te registreren op mybike.brussels, het fietsregistratieplatform van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zodra uw fiets op de website geregistreerd is, hoeft u enkel nog een sticker te bestellen en die op uw fiets te kleven om hem te identificeren. De sticker is de gemakkelijkste manier om uw fiets te identificeren. In combinatie met een goed fietsslot verkleint u bovendien het risico op diefstal en heling!

Al onze lokale parkeerplaatsen worden tweemaal per jaar (en indien nodig op verzoek) schoongemaakt en onderhouden door een mobiele ploeg, in het kader van een traject van socioprofessionele integratie.

De grote parkings worden schoongemaakt en onderhouden door de beheerders van de locaties (parkinguitbater, MIVB …).

Vergeet niet dat de parkeerplaats die u gebruikt ook van u is. Help ons om haar in een goede staat te houden.

Stoot u op zwerfvuil, neem dan contact op met Net Brussel (0800 98 181) of meld het incident op Fix My Street.

Alle standaardtoebehoren (manden en/of zakken, kinderstoeltje en/of andere) zijn toegelaten, op voorwaarde dat ze het stallen, het binnen- en het buitenrijden met een andere fiets niet hinderen en altijd op een correcte manier stevig aan de fiets zijn vastgemaakt.

⑦ PARTNERSCHAP

Cycloparking werkt al samen met 17 van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Anderlecht, Elsene, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Pieters-Woluwe, Schaarbeek, de Stad Brussel, Ukkel, Vorst en Watermaal-Bosvoorde. Alle parkeerplaatsen op het grondgebied van deze gemeenten staan aangeduid op de kaart.

Zoekt u in Sint-Joost-ten-Node of Sint-Lambrechts-Woluwe naar een plaats, neem dan contact op met de dienst Mobiliteit van die gemeente (lijst op de website van Brulocalis). Cycloparking staat in dialoog met deze gemeenten en moedigt ze aan om zich aan te sluiten.

Ook bieden steeds meer particulieren en privébedrijven hun parkeerplaatsen aan via het platform. Ongebruikte ruimtes en garages worden geheel of gedeeltelijk omgevormd tot beveiligde fietsparkings. Kijk op de kaart of er al parkings beschikbaar zijn daar waar u een plaats zoekt.

De B+R-kluizen (Bike & Ride) zijn gelegen in de P+R-parkings (Park and Ride) nabij de toegangswegen tot het Brussels Gewest, met een directe aansluiting op het openbaar vervoer. Hoewel ze ook soms in gemeenten liggen die nog niet bij Cycloparking zijn aangesloten, worden deze parkings ontwikkeld door parking.brussels en beheerd via Cycloparking. U vindt ze ook terug op de kaart.

Er zijn twee mogelijkheden om uw garage of lokaal ter beschikking te stellen van fietsers uit de buurt.

1. Als u uw garage of lokaal op uw eigen voorwaarden beschikbaar wilt stellen voor fietsers:

U bent vrij om een gedifferentieerd tarief voor te stellen (bijvoorbeeld met een verschil tussen een klassieke fiets en een bakfiets, als de plaats groot genoeg is voor speciale fietsen).

Het Gewest hanteert een prijs van € 5 per maand, ofwel € 60 per jaar en per klassieke fiets (€ 120 voor een bakfiets). Het is niet verplicht om u aan deze prijs te houden, maar naar onze mening doet u er goed aan om een redelijk huurbedrag te vragen voor een parkeerplaats.

Wij registreren uw garage of ruimte op het platform cycloparking.brussels waar de verschillende beschikbare locaties te zien zijn. Uw ruimte is dan zichtbaar op de kaart en fietsers kunnen u contacteren.

Bijgevolg gaat u akkoord dat uw e-mailadres en/of telefoonnummer op de website verschijnt. Vervolgens beheert u zelf de relatie die daaruit ontstaat met de fietsers uit de buurt.

Ons team controleert de informatie alvorens ze te publiceren. Cycloparking kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eender welke situatie die hieruit voorkomt.

Wat zijn de kenmerken van een goede, beveiligde fietsparkeerplaats?

– Er moet een toegangssysteem zijn dat enkel bevoegde personen mogen gebruiken (sleutel, badge, numeriek toetsenbord …).
– De gebruikers van de parkeerplaats mogen geen andere private ruimtes in hetzelfde gebouw kunnen betreden.
– De ruimte moet makkelijk bereikbaar zijn van op de openbare weg (voldoende brede deur, geen trappen …).
– De parkeerplaats moet over genoeg vaste bevestigingspunten beschikken, zodat de gebruikers hun fiets kunnen vastmaken.

Om het gebruiksgemak te vergroten kan u overwegen om het volgende te voorzien:

– Bevestigingspunten die hoog genoeg zijn om het frame en het wiel te bevestigen (fietsrek of omgekeerde U);
– Voldoende ruimte tussen de individuele parkeerplaatsen, opdat de gebruikers hun fiets kunnen nemen zonder tegen de andere fietsen of de muren aan te botsen;
– De mogelijkheid om toebehoren achter te laten (kinderstoeltjes, helmen, fietszakken, fietspomp enz.), is een meerwaarde;
– Een huisreglement aan de muur is aangeraden: de ruimte is in de eerste plaats van u.

2. Als u uw garage of lokaal beschikbaar wilt stellen voor fietsers volgens de voorwaarden van Cycloparking:

Cycloparking biedt u de kans om uw lege garage of ruimte te verhuren aan buren in de buurt tegen een vaste maandelijkse huurprijs die overeenkomt met de gemiddelde prijs in de buurt.

Het abonnement voor een klassieke fiets bedraagt € 60/jaar en dat voor een bakfiets € 120/jaar.
En u behoudt sowieso een eigen een gratis parkeerplaats.

Cycloparking neemt de installatie van de nodige uitrusting voor het toegangsbeheer (opening met badges) voor zijn rekening, samen met de fietsenrekken en beheert ook de toekenning van abonnementen aan particulieren door hen een plaats toe te kennen.

De eigenaar van de garage of ruimte en Cycloparking by parking.brussels sluiten een bezettingsovereenkomst af. Let op, dit is geen huurovereenkomst of commerciële overeenkomst. Deze kan te allen tijde (mits opzegging) worden verbroken door de eigenaar of door Cycloparking by parking.brussels. Het spreekt voor zich dat wij de voorkeur geven aan overeenkomsten voor langere duur, zodat wij onze gebruikers een duurzame dienst kunnen aanbieden.

Overtuigd? Vul het formulier in om een dossier aan te maken:

<< IK DEEL MIJN GARAGE MET MIJN BUUR >>

⑧ KLACHTEN

Als u een klacht wil indienen, gebruik dan ons contactformulier of stuur een e-mail naar cycloparking@parking.brussels.